2006/02/27

Akademisk arbetsförmedling

En ny "arbetsförmedling" startas enlig en debattartikel i GP. Fackförbund, bemanningsföretag och försäkringsbolag försöker ge arbetslösa akademiker det stöd som arbetsförmedlingen inte kan ge. Jag hade gärna sett specialiserade handläggare inom AMS, dvs folk dom hade koll på en särskild sektor, bygg, ingenjörer, IT, sekreterare etc, och visste hur landet låg bland de lokala företagen. Nu har tydligen sådana specialförmedlingar nyss tagits bort. Bra då att initiativ tas från annat håll och framförallt hålls debatten om akademisk arbetslöshet vid liv.

No comments: