2006/04/27

Dags för kvalitetshöjning hos AMS?

Debatten kring den höga svenska arbetslösheten går vidare. På DN Debatt har två författare tittat på reformer som Australien gjort där de i princip lagt ut arbetsförmedlingen på entreprenad. De förmedlare som inte är tillräckligt effektiva får inga förlängda kontrakt. Jag tror att svenska AMS är alltför stereotypt, alla behandlas mer eller mindre lika. Den känsla jag har är att AMS (förutom att vara en kontrollorganisation) är till för lågutbildade och t.ex. invandrare som har svårt med språket. Detta är självklart eftersom det är de grupperna som behöver mest stöd men landet skulle säkert tjäna på att ge profesionellt stöd även till högutbildade. Även om jag talar i egen sak så har vi idag en väldigt hög arbetslöshet inom den gruppen. Låt några arbetsförmedlare specialisera sig inom olika högteknologiska nischer, plocka dem från folk som känner det lokala näringslivet, från rekryteringsfirmor och större företag, låt dem vara dynamiska och effektiva istället för stöpta i den statliga mallen. Inspireras av Australien.

Tipstack till Kent Brockman.

No comments: