2010/07/03

Dikt och verklighet

Dikt. Medicinteknikföretaget Eizo plojar i reklamsyfte.

Verklighet.

No comments: