2006/03/10

Bra - och inte så bra

Ny teknik skriver om en rapport från Högskoleverket som visar att 4 av 5 doktorer har fått ett riktigt jobb efter tre år. För "teknikforskare" är siffran 9 av 10. Vad som menas med teknikforskare redovisas dock inte i Ny Teknik. Det är bara en tredjedel som av forskarna som beger sig ut i näringslivet, resten stannar inom akademin. Det är väl troligt att det mest är teknikforskarna som flyttar från universiteten. Av forskarutbildade från KTH, Linköping och Luleå så har 92% jobb efter tre år medan motsvarande siffra för gudabenådade Chalmers är 84%.

Jag har inte orkat läsa Högskoleverkets 25-sidiga rapport.

4 comments:

Kent Brockman said...

Efter 3 år är fortfarande 10% arbetslösa. Är det bra eller dåligt?
Ohyggligt jäkla dåligt i min mening.

slabbe said...

Bara 10%? lyckas man bli en del av en så liten minoritet förlorare, så förtjänar man det förmodligen.

[cmh] said...

Det krävs nog en mer ingående studie av själva rapporten. Räknas de som post-docar utomlands som arbetslösa kanske? Kan vara så att biologer och statsvetare drar drar ner siffrorna? Vid snabb titt på rapporten visade det sig att de som läst naturvetenskap i Göteborg hade allra sämsta siffrorna, 68%. Sad but true.

mj said...

Kanske ingen lysande läsning för de som försöker locka folk till GUs naturvetarutbildning.

Så vi kan ge upp tanken på ett "riktigt jobb" nu då?