2006/03/31

Så får man inte göra!

Man får inte behandla andra människor kränkande, diskriminerande eller rasistiskt. Man får inte heller underkänna elever i samhällskunskap p.g.a. deras uppträdande, betyg skall sättas efter kunskap. Det måste finnas andra metoder att stävja nynazistiskt ofog, t.ex. disciplinära och rättsliga åtgärder. Skolledningen på Ytterby skola borde kanske själva studera lite samhällskunskap...

No comments: