2008/02/23

Naturvetenskap

Detta är gamla nyheter men jag tycker det verkar synnerligen korkat så det får dras en vända till. Göteborgs universitet tänker examinera doktorer i naturvetenskap istället för i de specifika naturvetenskapliga ämnena som fysik, kemi och biologi. Undantagen är matematik, matematisk statistik och kulturvård. Skälet är att man vill stärka naturvetarnas identitet och visa på deras bredd. Jag fattar ingenting. De har rätt i att naturvetarnas identitet måste stärkas men hur detta skall stärka vår identitet begriper jag inte. Redan idag så fattar inte folk vad en doktor inom fysik kan och en doktor i naturvetenskap kommer bli ännu luddigare. Det kan vara allt från en strängteoretiker till en grön biolog. Det är möjligt att en enda titel kommer ge en större frihet i vilka krav som ställs på en doktor och därigenom slipper man konstruktioner som doktorsexamen i materialvetenskap som var ett sätt för fysikinstitutionen i Göteborg att kunna anställa kemister och biofysiker som doktorander utan att behöva tvinga dem igenom de tunga teoretiska fysikkurserna som krävdes av fysikdoktorander.

Jag är i alla fall väldigt glad att jag har en doktorsexamen i fysik och inte i naturvetenskap!

2 comments:

Kent Brockman said...

Jepp. Jäkligt glad att jag klarad mig från en sådan examen i naturvetenskap.

Maria Abrahamsson said...

Gah, det är ju fullständigt vansinnigt! Jag som tyckte UU gick åt helt fel håll när kemi blev ett enda forskarutbildningsämne, och man numera blir doktor i kemi, eventuellt med ett tillägg om inriktning...

På vilket sätt en dokorsexamen i naturvetenskap skulle stärka naturvetarnas konkurrenskraft är mycket oklart. Naturvetarnas stora problem har ju länge varit att ingen riktigt vet vad vi kan. Och för de flesta torde det ändå vara enklare att gissa ungefär vad en doktor i evolutionsbiologi/fysikalisk kemi/matematisk statistik/atom- och molekylfysik kan, jämfört med vad en "doktor i naturvetenskap" kan (och om de inte förstår den skillnaden så borde de kanske inte försöka anställa naturvetare).

GU är uppenbarligen på väg åt helt fel håll. Låt oss hoppas att det inte sprider sig...