2006/10/13

Arbetsförmedlingen briljerar - igen

Fick ett brev från den lokala arbetsförmedlingen i veckan. Det enda det innehöll var några utskrifter av jobbannonser från platsbanken som de uppenbarligen tyckte passade mig. Jag kan förstå att att sökmotorn gav de träffarna men man kan kanske tycka att arbetsförmedlaren borde reagerat över att annonserna kanske inte var så klockrena som de verkar vid första anblick. Bl.a. var det en doktorandtjänst i atomfysik i Lund samt en tjänst som 1:e sjukhusfysiker vid Karolinska. Hade nu arbetsförmedlaren bemödat sig med att visa det minsta intresse för mitt CV så borde han förstått att jag nog inte är så intresserad av en doktorandtjänst inom atomfysik när jag redan har en doktorstitel inom experimentell fysik. Dessutom kan man tycka att en insatt person borde veta att sjukhusfysiker numera kräver legitimering, något som jag inte har.

Jag förväntar mig inte att arbetsförmedlaren skall veta sådana saker men jag kan tycka att det är bättre att han istället lägger sin tid på sådana personer som faktiskt blir behjälpta av hans tjänster. Söka i platsbanken klarar jag helt på egen hand. Som jag tidigare uttryckt så kan mitt AMS-kontor säkert hjälpa de arbetssökande som har språkförbistringar, inte är vana vid det svenska systemet eller som har datorskräck men jag har lite andra saker jag skulle vilja ha hjälp med. Återigen, dela in AMS-kontoren efter yrke och inriktning istället för geografi. Låt arbetsförmedlarna bli mer professionella!

No comments: