2008/01/28

Otto

Otto, en tidning för folk som läst naturvetenskap vid Göteborgs universitet, damp just ned på dörrmattan. Kul att Natfak på GU faktiskt tagit tag i alumniuppföljning, jag tror att det kan vara bra, framförallt för att stärka självförtroendet och framtidstron hos studenterna. Möjligen kan det också stärka luddiga begrepp som kontaktytor och networking. Man har en ganska ambitiös hemsida och verkar ordna diverse aktiviteter. Man måste säga att det är betydligt mer professionellt än när man på sektionsnivå försökte få några doktorander (undertecknad inkluderad) att ta tag i det hela. Det är dock viktigt att komma ihåg att man inte kommer någonstans utan ett visst engagemang från de f.d. studenterna själva. Jag hoppas också att man inte glömmer bort att på något sätt involvera de nuvarande studenterna till viss del.

No comments: