2007/02/02

Hur i hela Hisingen...

...kan elektroner som slagits bort från "repeller"-plattan (dvs den med högst potential) i accelerationsdelen av en Wiley-McLaren flykttidsmasspektrometer jonisera molekyler som jonisationspotential över 10,5 eV? Vi (och andra) har sett att när lasern träffar plattan med högst potential, ca 3 kV, så joniseras molekyler som lasern allena inte kan jonisera. Man får ganska fina masspektra. Dock tycker jag att de elektroner som ev. slås loss från plattan av lasern genast borde återvända dit pga det elektriska fältet. De borde inte accelereras till >10 eV och jonisera saker. Den som kan förklara hur jonisationen går till får gärna kontakta mig.

4 comments:

mj said...

Är ni säkra på att det är elektronerna som joniserar molekylerna? Det skulle inte kunna vara desorberade joner från ytan som står för joniseringen?

[cmh] said...

På vilket sätt skulle jonerna vara bättre på att jonisera? Jag är just nu inne på att elektronerna inte kommer från repeller-plattan utan produceras av typ ljus som reflekterats och träffar antingen "extraktor"-plattan eller någonting utanför själva jonoptiken och att de sedan accelereras av extraktionsfältet.

mj said...

Har ni kommit fram till något?
Potitiva joner skulle ju accelereras i extraktionsfältet och kan ju få tillräckligt hög energi för att kunna jonisera era molekyler.

Fast ni borde väl se spår av de jonerna i ert masspekrum.

Om man leter i gamla papper om laserdesorption så borde elektronerna inte få mer än kanske 2-3 gånger fotonenergin. Så de borde inte kunna jonisera molekylerna.

[cmh] said...

Som sagt så är jag just nu inne på att elektroner produceras av spritt ljus och att de sedan accelereras av extraktionsfältet vilket borde kunna ge dem ca 300 eV. Det finns visst stöd för den teorin i litteraturen. Om dagar borde min beställda kopia Simion dyka upp och då skall jag göra några simuleringar.