2007/05/17

Fysikutbildning

Med fingrarna i ekorrhjulet skriver om pengar till högskoleutbildningar och länkar där till en utvärdering av landets fysikutbildningar gjord av Högskoleverket 2005. Jag orkade givetvis inte läsa hela utvärderingen men jag har läst den del som berör utbildningen på Göteborgs universitet. Kompetens och kvalitet på utbildningen är god men några problem identifierades. Vissa av dem har hängt med ända sedan jag började läsa fysik vid GU 1995. Bl.a. skriver man:

Ämneskompetensen bland de undervisande lärarna är mycket god. Lärarna är engagerade och tillgängliga. Mycket lite samverkan finns mellan lärarna. Vid platsbesöket framkom att det finns psykosociala problem relaterade till organisationen. Det finns heller ingen tid avsatt till kompetensutveckling. Bedömargruppen fick intrycket att de lärare gruppen mötte var överbelastade och verkade vilsna i sin situation. En gemensam framåtsträvande kraft saknas.

Studenterna var överlag nöjda med sin utbildning men såg svagheter i utbildningens identitet, framför allt gentemot Chalmers.

Bland rekommendationerna finner man:

Ledningen bör ta ett större ansvar för utvecklingen och initiera en framåtsyftande diskussion om utbildningens mål och profil, inklusive studentrekryteringen till utbildningen.

Jag hoppas verkligen att man finner kraft att ta tag i de här problemen, särskilt gällande profileringen, men baserat på de erfarenheter jag har så ställer jag mig tvivlande. Kan man kanske ta hjälp av externa krafter? Låt folk utifrån utreda problemen och föreslå åtgärder. De som finns på sektionen idag är forskare och lärare, de har varken tid eller kompetens att arbeta med profilfrågor.

2 comments:

mj said...

Som en bonus så kom ju högskoleverkets inspektion mitt under kaoset runt Chalmers-GU-uppdelningen. Ingen visste riktigt vad som skulle hända, så det bidrog väl till de "psykosociala problemen".

När det gäller profileringen så satt jag med i grundutbildningskommittén i fem år; varje när ansökningssiffrorna kom in så kom det upp hur vi måste profilera oss. Och varje år rann det ut i sanden...

Kent Brockman said...

Grundutbildningskommitén, om det nu var den som jag satt i (har för mig att den kallades linjekommité därjag representerade) var ett härligt ställe under tiden som jag satt där också. Så enkelt att bara bordlägga saker möte efter möte till de försvinner.