2007/07/02

Canada Day

Kanadas nationaldag idag. Det är 140 år sedan Kanada blev självständigt från Storbritannien.

No comments: