2007/06/07

Alice och Bob kommer allt längre ifrån varandra

Nytt längdrekord i kvantkommunikation rapporteras av New Scientist och Nature Physics (kommer tyvärr inte åt Nature-länken). Rekordet lyder på 144 km och signalen gick via satellit free-space link.

Stulet från Abstinence Kid.

1 comment:

mj said...

Nej, signalen gick inte via staellit. Den skickade via free-space link, dvs direkt genom luften, till ett observatorium på en annan kanarieö. Den här bilden från Natureartikeln visar det.