2007/06/04

Elsevier

Reed-Elsevier slutar att arrangera försvarsmässor efter kritik. Kan man kanske få dem att sluta ta hutlöst betalt för prenumerationer på forskningstidskrifter också? Tidskrifter där f.ö. forskarna själva gör lejonparten av jobbet utan ersättning.

Via mymarkup.net.

No comments: