2007/06/14

Ett steg i rätt riktning

Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Jusek, Naturvetareförbundet, Manpower och SalusAnsvar startar en Akademikerförmedling för att stödja arbetssökande akademiker. Tanken är att man ska få lite hjälp av en "rekryterare, som är specialiserad på den arbetssökandens yrkesområde". S.k. arbetsförmedlare som inte har någon som helst kunskap om den arbetssökandes speciella yrkesområde har jag gnällt om tidigare och välkomnar därför detta initiativet med öppna armar. Vi får vänta och se hur det går, men det är ett steg i rätt riktning. Tyvärr togs det inte av Arbetsförmedlingen...

3 comments:

Matte said...

Arbetsförmedlingens uppgifr är inte att förmedla jobb! De är ett kontrollorgan för a-kassan, det har de arbetsförmedlare jag pratat med gjort glasklart för mig.

Nåsta mening jag fick höra var att de inte kunde göra något för mig annat än att stödja mitt eget arbetssökande, betala resor för intervjuer och dylikt därför stt de inte förstod vad en kemist/kemiingenjör kunde vara bra till.

Nåja, jag lyckades bli headhuntad till ett bolag utomrikes till slut.

[cmh] said...

Japp, jag vet att arbetsförmedlingens uppgift inte är att förmedla arbeten utan att fungera som en kontrollorganisation. Jag tycker dock att de kanske kunde utvecklas lite och grupperas efter t.ex. verksamhets/kompetensområde istället för att ha en geografisk indelning som idag. Några kunde vara specialister på vårdområdet, några på teknik, några på de arbetssökande som behöver svenskakurser osv. Man skulle nästan kunna tro att arbetsförmedlarna själva skulle tycka att det var lite intressantare än dagens uppgifter. Tydligen har det tidigare funnits en liknande branschindelning men den togs bort för några år sedan av för mig okänd anledning.

Maria Abrahamsson said...

Det lär vara så att arbetsförmedlingen i Lund faktiskt fortfarande har någon slags indelning efter utbildningsinriktning och -nivå. Fast jag har ju inte upplevt det själv, det är bara hörsägen. Och ett enda gott exempel är hur som helt inte nog för att motivera AF:s existensberättigande.

Akademikerförmedlingen tror jag dock är ett genidrag, om man kan få det att funka. Och det jag har hört via naturvetareförbundets representanter låter faktiskt mycket lovande. Och om inte annat så kanske det kan verka inspirerande istället för nedbrytande för de arbetssökande, och bara det vore en stor vinst!