2007/03/24

Calgary Transit

Buss- och spårvagnschaufförerna har idag gått ut med en övertidsblockad för att få fart på kollektivavtalsförhandlingarna (de har tydligen varit avtalslösa sedan juni 2006). Eftersom Calgary Transit behöver anställa ca 200 busschaufförer under 2007 så kan man ju misstänka att en övertidsblockad kan skada dem. Hur informerar de då sina kunder om befarade störningar? Tja, inte alls vad det verkar. Deras hemsida (som jag tycker borde vara ett lämpligt forum att sprida information på) säger inte ett barr. De har fortfarande en hel del lära om kollektivtrafik på den här kontinenten.

No comments: